ព័ត៌មាន

សិក្ខាសាលា ស្តីពី តួនាទីប្រព័ន្ធកម្មសិទ្ធិបញ្ញាសម្រាប់លើកកម្ពស់ការវិនិយោគ

05/12/2018

សិក្ខាសាលា ស្តីពី តួនាទីប្រព័ន្ធកម្មសិទ្ធិបញ្ញាសម្រាប់លើកកម្ពស់ការវិនិយោគ
សហការរៀបចំដោយ
ក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម
អង្គភាពប្រកាសនីយបត្រតក្កកម្មជប៉ុន
វិទ្យាស្ថានជប៉ុនស្តីពីការលើកកម្ពស់ការច្នៃប្រឌិត និងការរកឃើញថ្មី

ថ្ងៃពុធ ១៣រោច ខែកត្តិក ឆ្នាំច សំរឹទ្ធិស័ក ព.ស.២៥៦២
រាជធានីភ្នំពេញ ថ្ងៃទី៥ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៨