ឯកឧត្តម សួន វិជ្ជា ទីប្រឹក្សាក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម ប្រធានលេខាធិការដ្ឋាននៃគណៈកម្មាធិការជាតិគ្រប់គ្រងកម្មសិទ្ធិបញ្ញា និងជាប្រធាននាយកដ្ឋានកម្មសិទ្ធិបញ្ញា បានជួបប្រជុំជាមួយ លោក PUREVDORJ VAANCHIG ទីប្រឹក្សាជាន់ខ្ពស់ នៃអង្គការកម្មសិទ្ធិបញ្ញាពិភពលោក (WIPO) ។

រាជធានីភ្នំពេញ៖ ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ ១២កើត ខែផល្គុន ឆ្នាំថោះ បញ្ចស័ក ព.ស.២៥៦៧ ត្រូវនឹងថ្ងៃទី២១ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២៤ នៅសាលប្រជុំនាយកដ្ឋានកម្មសិទ្ធិបញ្ញា ទីស្តីការក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម ឯកឧត្តម សួន វិជ្ជា

ឯកឧត្តម សួន វិជ្ជា ទីប្រឹក្សាក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម និងជាប្រធានលេខាធិការដ្ឋាននៃគណៈកម្មាធិការជាតិគ្រប់គ្រងកម្មសិទ្ធិបញ្ញា និងជាប្រធាននាយកដ្ឋានកម្មសិទ្ធិបញ្ញា បានចូលរួមប្រជុំជាមួយតំណាងកម្មសិទ្ធិបញ្ញាពិភពលោក។

ភ្នំពេញ៖ នៅថ្ងៃពុធ ១១កើត ខែផល្គុន ឆ្នាំថោះ បញ្ចស័ក ព.ស.២៥៦៧ រាជធានីភ្នំពេញ ថ្ងៃទី២០ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២៤ ឯកឧត្តម សួន វិជ្ជា ទីប្រឹក្សាក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម

Testing Event Pop up

I am just testing.

Aditi

Just Testing

Testing POP up

Online

ការធ្វើបទបង្ហាញនៃការប្រើប្រាស់ Websiteថ្មី

សូមអញ្ជើញ មន្រ្តីនៅក្នុងការិយាល័យ ស្វ័យប្រវត្តិកម្ម និង ព័ត៌មានវិទ្យា ចូលកិច្ចប្រជុំតាមរយៈប្រព័ន្ធOnline ស្ដីពី ការធ្វើបទបង្ហាញនៃការប្រើប្រាស់ Websiteថ្មី របស់នាយកដ្ឋាន ដោយក្រុមហ៊ុន ADITI.