ខែ​មីនា 25, 2023

His Excellency Suon Vichea, Advisor to the Ministry of Commerce, Chairman of the Secretariat of the National Commission for Intellectual Property Management and Chairman of the Department of Intellectual Property, presided over the Consultative Workshop on Preventing Counterfeit Trademarks “Koh Trong Grapefruit”. His Excellency Ouk Prachea, Secretary of State of the Ministry of Commerce and High Representative of His Excellency Pan Sosak, Minister of Commerce

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Play Video

Write a comment

អាសយដ្ឋាន​អ៊ីមែល​របស់​អ្នក​នឹង​មិន​ត្រូវ​ផ្សាយ​ទេ។ វាល​ដែល​ត្រូវ​ការ​ត្រូវ​បាន​គូស *