DL 101-WIPO

វគ្គនេះត្រូ​វបានរៀបចំឡើងផ្អែកតាមគោលគំនិតនៅក្នុង DL-001 – Intellectual Property Primer។ វាត្រូវបានបង្ហាញពីមូលដ្ឋានគ្រឹះនៃច្បាប់កម្មសិទ្ធិបញ្ញាកាន់តែសុីជម្រៅ និងត្រូវបានចាត់ទុកជាគ្រឺះដ៏សំខាន់ក្នុងការសិក្សាបន្តវគ្គខ្ពស់ជាងនេះបន្តទៀតនៃផ្នែកជាក់លាក់ផ្សេងៗនៃច្បាប់កម្មសិទ្ធិបញ្ញា។

Last updated on: ខែ​ឧសភា 21, 2024